Te Wiki o Te Reo Māori

Posted by Kiriwai Spellman on

Ko te mutunga õ te wiki ki te kõrero i te reo Māori, mehemea e kõrero, e waiata, e tākaro he aha rānei, tau kē tātou! He reo rua tēnei mā ngā tāngata koina te mea e kõrero mõ tēnei wiki me te tau katoa.

It is the end of Māori language week, whether you spoke, sung, played in Māori that is awesome everyone! As Māori is a second language to most that is a good reason to speak for this week but also continuosly for the year.

Keep up all the great mahi whānau mā.

Kiri x


Share this post← Older Post