HINE-AHU-ONE

Ko Hine-ahu-one te wahine tuatahi i pokepoketia ki te one i Kurawaka.
Hine-ahu-one, the first woman, was shaped with earth at Kurawaka.
A collection built on the kōrero and related elements about how Tāne-nui-a-Rangi moulded earth to create life and the material around us